"Det ska vara bekvämt enkelt inspirerande att göra hållbara val"