"Det ska vara enkelt bekvämt inspirerande att göra hållbara val"