Hängande kombimatare för fröer, äpplen eller talgbollar

Kombimataren är en hängande fågelmatare som kan fyllas med frön, äpplen eller talgbollar. Välj om du vill mata större fåglar, eller bara de små, genom att använda alla byglar, eller bara de korta som bara små fåglar kan sätta sig på.

  • Vikt: 400 g
  • Kvalitet: Pulverlackerat stål, insats i återvinningsbar plast
  • Mått: 255 x 110 x 110 mm
  • Kapacitet: 1,2 l
  • Montering: Vajer för upphängning och fröinsats medföljer

Praktisk fröautomat i svensk design

Det är vanligt att vi fyller våra fågelbord med olika typer av vildfågelblandningar. Kombimatare Frö är speciellt anpassad för matning med frön och är lätt att fylla på genom att taket skruvas av. När insatsen tas ur kan Kombimatare Frö användas för matning av talgbollar och äpplen.

 

Om Logga för Wildlife Garden

“SVENSK DESIGN FÖR EN LEVANDE MILJÖ”

Wildlife Garden skall genom sina återförsäljare tillhandahålla produkter som kan locka fram en levande trädgård. Wildlife Gardens affärsidé är att sälja dekorativa och ändamålsenligt utformade produkter såsom t ex. fågelbord och holkar. Deras design och utveckling skall ha fokus på det genuint svenska, bra kvalitet och hantverksmässig tillverkning.

Wildlife Garden utvecklar produkter i nära samarbete med leverantörer och kan därför påverka och ställa höga krav på funktionalitet, kvalitet och hållbarhet.

Uppförandekod

Alla Wildlife Gardens leverantörer har förbundit sig till att följa en uppförandekod (Code of Conduct), som gäller arbetsvillkoren för de som arbetar i produktionen. Uppförandekoden är baserad på organisationen ETI:s (Etic Trade Organization) regler som i sin tur är baserade på FN:s mänskliga rättigheter och ILO:s (Internationella arbetsorganisationen) kärnkonventioner. I korthet arbetar ILO för:

  • föreningsfrihet, organisationsrätt och erkännande av rätten till kollektiva förhandlingar
  • avskaffande av alla former av tvångsarbete
  • avskaffande av barnarbete
  • avskaffande av diskriminering i arbetslivet.

(Källa: http://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm)

Med utgångspunkt i dessa regler har Wildlife Garden tagit fram sin uppförandekod. Som ett litet företag har Wildlife Garden en personlig relation med leverantörer och är ständigt närvarande i produktionen. De följer även regelbundet upp att reglerna efterföljs på plats. Koden är ett minimikrav som ställs på leverantörerna. Flera av leverantörerna har dock mer långtgående externa certifieringar.

Miljö

Som trädgårdsvänner lever vi nära naturen, därför är det viktigt för oss att ta hänsyn till miljön i tillverkningen. Vid val av material, färg, emballage och andra beståndsdelar gör vi självklart en utvärdering av dess miljöpåverkan.